1. Webovou stránku www.muj-moderator.cz obsahující katalog moderátorů a katalog firem provozuje Petr ILLEK - Můj-moderátor.cz, IČ:699 584 16, Velký Luh E79, 351 34 Velký Luh, Bankovní spojení FIO, č.ú: 2001658954/2010
 2. Použitím webových stránek www.muj-moderator.cz stvrzuje uživatel svůj souhlas s těmito podmínkami.
 3. Uživatel nesmí užívat webu www.muj-moderator.cz a zveřejněných katalogů moderátorů a firem v rozporu se zákonem a nese plnou odpovědnost za své příspěvky.
 4. Uživatel se zavazuje vkládat jen pravdivé a věcné informace, nepoužívat vulgarismy a nezneužívat tento web k osobním útokům vůči jiným osobám nebo jinému neetickému jednání.
 5. Uživatel se zavazuje nezveřejňovat výroky a příspěvky, které by kohokoli diskriminovali či poškozovali na základě jeho pohlaví, rasy, hendikepu či náboženského přesvědčení.
 6. Hodnocení smí vkládat jen skutečný zadavatel poptávky či uživatel (typicky zákazník) služby prezentovaných moderátorů či služeb. .
 7. Uživatel se zavazuje, že nebude vyvíjet žádnou aktivitu, která by vedla k poškozování konkurence nebo byla nekalou soutěží.
 8. Uživatel, především Moderátor či Firma smí na webu www.muj-moderator.cz vystupovat jen pod jedním moderátorským či firemním účtem.
 9. Uživatel prohlašuje, že je autorem zveřejňovaných textových či obrazových materiálů nebo příloh, případně má souhlas jejich autora se zveřejněním.
 10. Autor, zastoupený uživatelem, poskytuje provozovateli www.muj-moderator.cz neexkluzivní právo zobrazovat texty a obrázky na tomto webu.
 11. Provozovatel webu nebo dodavatel dané zakázky může tento obsah také použít ke své propagaci. V takovém případě bude vždy uveden autor (uživatel).
 12. Třetí strany nesmějí žádný obsah z tohoto webu použít bez výslovného svolení provozovatele www.muj-moderator.cz. U textových a obrazových materiálů provozovatel toto svolení udělí jen se souhlasem autora. K použití grafických a číselných hodnocení uděluje souhlas pouze provozovatel.
 13. Uživatel nesmí užívat tohoto webu způsobem, kterým by mohl poškodit, narušit nebo přetížit tento web.
 14. Uživatel má právo požádat o zrušení svého účtu.
 15. Pokud se uživatel registruje jako Sólo Moderátor nebo Agentura, souhlasí, že jeho kontaktní údaje mohou být zveřejněny.
 16. Provozovatel www.muj-moderator.cz má právo smazat jakékoliv příspěvky bez udání důvodu a bez předchozího upozornění.
 17. Provozovatel má právo zveřejnit seznam uživatelů, kteří porušili podmínky používání webu, nebo jsou v prodlení s úhradou používaných služeb.
 18. Provozovatel má právo zrušit či zablokovat přístup a/nebo účet uživatele.
 19. Provozovatel ve vlastním zájmu dbá na kvalitu a pravdivost referencí. Nenese však zodpovědnost za případné chyby nebo nepravdivé údaje vložené uživateli.
 20. Provozovatel neručí za škody, které by užíváním stránek přímo nebo nepřímo mohly nastat.
 21. Provozovatel neručí za škody způsobené uživateli využitím služeb Moderátorů či Firem.
 22. Služby poskytované provozovatelem uživateli jsou poskytovány "tak jak jsou". Provozovatel neposkytuje uživatelům žádné záruky ohledně služby, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti.
 23. Provozovatel se zavazuje, že bude s osobními údaji v systému nakládat dle zákona o Ochraně osobních údajů. Zejména je nebude nijak zneužívat, ani poskytovat třetím osobám s výjimkou údajů těch subjektů, které se zveřejněním souhlasily. Více viz Zásady ochrany osobních údajů.
 24. Uživatel zaregistrovaný jako Moderátor či Firma souhlasí se zasíláním informačních e-mailových zpráv a marketingových sdělení od provozovatele.
 25. Provozovatel si vyhrazuje právo neragovat na zadanou poptávku.
 26. Uživatel serveru www.muj-moderator.cz se zavazuje, že nebude ve veřejné části svého moderátorském profilu uvádět přímé kontaktní údaje. Kontaktování moderátorů probíhá prostřednictvím Provozovatele.
Czech