Jak být dobrý moderátor, moderátorka, konferenciér či speaker?

Moderování je zvláštní a svébytná profese využívající především nástroj mluveného slova. Moderátoři se často rekrutují z řad uměleckých profesí ale není to v žádném případě podmínkou. Být dobrým hercem automaticky neznamená být dobrým moderátorem, stejně jako každý herec nemusí být dobrým například dabérem. Dobrým moderátorem se může stát kdokoli, kdo ovládá mluvené slovo a zvládne vystoupit před nabitým sálem nebo přes mikrofon oslovit tisíce posluchačů rádiového vysílání. Kdo dokáže se svým publikem navázat kontakt, rychle reagovat na vzniklou situaci a má alespoň trochu smysl pro humor.

Moderátorské začátky

Většina moderátorů se začíná profilovat již ve školních letech z pozice "třídních kašpárků" :-). Ti většinou bývají moderátory školních a mimoškolních aktivit, studentských rádií či televizí. Někteří pak uvádějí první nesmělé pokusy svých studenstkých rockových skupin, jejichž zkoušení v garáži povětšinou trápí celou ulici. Ti, kteří se rozhodnou škádlit uměny i nadále se většinou vydávají na studia rozličných uměleckých škol, či propadnou volání žurnalistiky. Následně pak hledají uplatnění v uměleckém světě či klepají na dvěře lokálních rádiových stanic a internetových televizí. Zde začínají od píky a učí se hereckému, novinářskému a moderátorskému řemeslu od píky.Ti, kteří se prosadí se postupně stávají známými a ještě známějšími a míří k oněm vysněným cílům v celonárodních televizích a rádiích.

Moderátorské řemeslo

Mezi základní dovednosti každého moderátora patří ovládání mateřského jazyka, případně jazyka ve kterém moderuje. Nemyslíme tím však pouze stoprocetně spisovnou češtinu, ale také schopnost přizpůsobit svou řeč konkrétnímu publiku, ale také sobě samému. Pokud budete moderovat sraz motorkářů z Hells Angels, těžko je oslovíte přechodníky a vybranými archaismy a naopak. Pokud jste vysokoškolský profesor a uznávaná kapacita bohemistiky, své vousaté kolegy na konferenci neoslovíte oslovením: "Vole, Mácha vo tom měl jinší pojem."

Opravdu profesionální moderátor se vždy na akci pečlivě připravuje. Neznamená to však tupé memorování scénáře a jeho prázdné deklamování. Jde spíše o obecný přehled o moderované akci, tématu, účinkujících a partnerech či sponzorech. říká se, že náhoda navštěvuje pouze připravené. Je to pravda a když věnujete akci patřičnou přípravu, mnohem snáze si poradíte s neočekávanými situacemi, které vás při moderování mohou potkat.

Uplatnění moderátora

Moderator či moderátorka se může uplatnit při velmi širokém spektru příležitostí. Těmi nejvyššími metami jsou samozřemě moderátoři televizních zpravodajství a pořadů či prestižních rozhlasových stanic, kde se mohou stát takřka přes noc celebritami. Běžnější je však moderování nejrůznějších společenských, kulturních, sportovních či firemních akcí. Mezi nejčastější akce patří benefiční a charitativní akce, maturitní ples, reprezetnační ples, městská slavnost, firemná večírek, vánoční večírek, majíles, prezentace společnosti, veltrh či výstava, narozeninová párty, vernisáž, koncert, akce pro děti či akce pro dospělé, festival, módní přehlídka či jiná zábavná kace.

A hlavně se nezapomeňte zaregistrovat do katalogu moderátorů.

Czech