Firemní večírek

Firemní večírek je společenská událost komerčních subjektů. Jedná se o akce interní, kdy je večírek určen převážně pro zaměstnance společnosti, například jako poděkování za dobře odvedenou práci, nebo akci určenou nejen pro zaměstnance, ale také pro obchodní partnery, dodavatele případně veřejnost. Pro úspěšný průběh celé akce je vhodné zvolit vhodného moderátora nebo moderátorku. Provede Vás celou akcí a nenchá vaše hosty usnout.

Imitátor

Imitátorem je nazýván umělec, který dokáže hlasem a gesty věrně napodobit jiné známé osobnosti, herce, zpěváky či politiky. V případě napodobování pilitických osobností, se velmi často jedná o politickou satiru.

Konferenciér

Konferenciérem, někdy také původně anglickým slovem spíkr (z anglického slova speaker), obvykle označujeme pověřeného průvodce pořadů zábavního charakteru, který program uvádí a prezentuje prostřednictvím mluveného slova (např. během koncertu, estrády, varietního či kabaretního programu, cirkusového představení apod.). Konferenciér se tak stává prostředníkem mezi diváky či posluchači příslušného pořadu a účinkujícími. V převážné většině případů se tedy jedná o přímé účastníky nějakého uměleckého pořadu či veřejného vystoupení nejčastěji zábavní povahy. Konferenciér může ale působit zprostředkovaně třeba v rozhlase nebo v televizi, jeho výkon je zde zprostředkováván za pomoci příslušného informačního média buďto v přímém přenosu respektive během živého vysílání (tzv. „naživo“) nebo je později vysílán ze záznamu - v těchto případech tak konferenciér vlastně plní roli televizního či rozhlasového hlasatele. V dnešní době se toto slovo používá velice zřídka, nahradilo ho módnější slovo podobného významu, totiž slovo moderátor, což je vlastně synonymum pro lepšího konferenciéra.

Konferenciérka

ženská podoba slova konferenciér jeho význam najdete pod heslem konferenciér

Mikrofon

Mikrofon je zařízení pro přeměnu akustického (zvukového) signálu na signál elektrický. První mikrofon vynalezl tvůrce gramofonu Emile Berliner 4. března 1877. Mikrofon je jedním z nejdůležitějších pracovních nástrojů moderátora.

Moderátor

- Moderátor - ten, kdo je zábavným průvodcem společenské události
- Moderátor (profese) – (z ital. moderato = mírně) – ten, kdo řídí (mírní) diskusi nebo soutěž, aby neopustila rámec tématu, pravidel či slušnosti; dnes často zaměňovám za konferenciéra nebo hlasatele
- Moderátor (církev) – kněz koordinující duchovní správu pro více farností
- Moderátor neutronů – látka zpomalující při jaderných reakcích neutrony
- Moderátor (klavír) – zvukové tlumící zařízení uvnitř klavíru (mechanický tlumič kmitů)- Moderátor - ten kdo řídí skupinovou diskuzi

Moderátor roku

Moderátor roku je anketa pořádaná Asociací rozhlasových organizací, ve které veřejnost volí nejoblíbenějšího moderátora, moderátorku nebo moderátorský tým. Moderátoři jsou do ankety nominováni svými domovskými rozhlasovými stanicemi a posluchači je volí pomocí SMS. 

Moderátorka

Moderátorka je osoba něžného pohlaví, která moderuje Vaši sportovní, kulturní či společenskou akci. Je ozdobou Vaší akce a jiskřivým hlasem Vás provází celou událostí. Ženská obdoba slova moderátor jeho význam najdete pod heslem moderátor

Okno

Černá můra každého moderátora, zvláště jdeli o živé vystoupení, neboli přímý přenos. Je to chvíle, kdy si nemůžete za žádnou cenu vzpomenout na text či informaci, kterou máte divákům sdělit. Dobrý moderátor se ze situace dovede "vymluvit" tak, že to běžný divák ani nezpozoruje. A opravdu dobrý moderátor si dokonce dovolí své okno někdy i divákům přiznat. Většinou bývá odměněn potleskem.

Přímý přenos

Přímý přenos je televizní či rozhlasový pořad, který se odehrává v reálném čase. To znamená, není předtočen a pouštěn ze záznamu. Noční můrou moderátorů je v případě těchto přímáků okno, či nevyzpytatelný host, který nereaguje dle předem dohodnutých pravidel.

Scénář

Scénář je v podstatě podrobný program akce. Ve scénáři mohou být zaznamenány jak konkrétní výstupy včetně doslovného obsahu mluveného slova, tak i technické poznámky např. jak bude daná scéna nazvučena či nasvícena. Podrobný scénář akce je důležitý pro úspěšný průběh akce. Moderátorům pak může pomáhat překonat případné okno, kdy si nemohou vzpomenout na naučený text či další bod programu.

Spíkr/ Speaker

Speaker (nebo též spíkr) je anglická obdoba slova konferenciér. Obvykle jím označujeme pověřeného průvodce pořadů zábavního charakteru, který program uvádí a prezentuje prostřednictvím mluveného slova například během koncertu, společenské či charitativní akce, oslavy města či firemního večírku. Speaker se tak stává prostředníkem mezi diváky či posluchači příslušného pořadu a účinkujícími. V převážné většině případů se tedy jedná o přímé účastníky nějakého uměleckého pořadu či veřejného vystoupení nejčastěji zábavní povahy. Speaker může ale působit zprostředkovaně třeba v rozhlase nebo v televizi, jeho výkon je zde zprostředkováván za pomoci příslušného informačního média buďto v přímém přenosu respektive během živého vysílání (tzv. „naživo“) nebo je později vysílán ze záznamu - v těchto případech tak speaker vlastně plní roli televizního či rozhlasového hlasatele. V dnešní době se toto slovo používá velice zřídka, nahradilo ho módnější slovo podobného významu, totiž slovo moderátor, což je vlastně synonymum pro lepšího konferenciéra.

Vánoční večírek

Jedná se většinou o firemní akci pořádanou před koncem kalendářního roku. Bývá pojata jako poděkování vedení společnosti svým zaměstnancům, obchodním partnerům a dodavatelům. Vánoční večírky mají různé podoby od klasického setkání v oblíbeném podniku, přes taneční zábavu s rautem, či večírek s tématickým zaměřením, napříkal maškarní či Black&White párty. K nezapomenutelnosti vánočního večírku vám může pomoci i profesionální moderátor.

Czech