Jak být dobrý moderátor, moderátorka, konferenciér či speaker?

Moderování je zvláštní a svébytná profese využívající především nástroj mluveného slova. Moderátoři se často rekrutují z řad uměleckých profesí ale není to v žádném případě podmínkou. Být dobrým hercem automaticky neznamená být dobrým moderátorem, stejně jako každý herec nemusí být dobrým například dabérem. Dobrým moderátorem se může stát kdokoli, kdo ovládá mluvené slovo a zvládne vystoupit před nabitým sálem nebo přes mikrofon oslovit tisíce posluchačů rádiového vysílání. Kdo dokáže se svým publikem navázat kontakt, rychle reagovat na vzniklou situaci a má alespoň trochu smysl pro humor.

Počet moderátorů: 187