VIP moderátor

Karel Hynek

VIP moderátor

Michal Halačka

Moderátor Plus

André

Moderátor Plus

Bára Škribová

Moderátor Plus

Dana Černá

Moderátor Plus

David Šíma

Moderátor Plus

Denisa Kučerová

Moderátor Plus

Dominik Majer a Jiří Kučera

Moderátor Plus

Filip Tomsa

Moderátor Plus

Jakub Jíra

Stránky